Horeca

HORECA IN
PARK 16HOVENDoor de gemeente Rotterdam is bij het uitschrijven van de prijsvraag in 2018 gevraagd om horeca in het plan te voorzien. Bij ons winnende prijsvraagontwerp hebben wij tezamen met de beoogde exploitant hiervoor een plan gemaakt gebaseerd op een bestaand concept van “´t Houtse Meer” in Den Hout, gemeente Oosterhout in Brabant.

Gedurende ons ontwikkelproces met de gemeente Rotterdam is in mei 2019 vanuit de wijk oppositie ontstaan tegen horeca in het park. Deze oppositie heeft geleid tot vragen in de gemeenteraad die uiteindelijk geen belemmering waren voor de gemeenteraad om het bestemmingsplan goed te keuren. De vragen vanuit de gemeenteraad hebben destijds geleid tot een viertal moties die gezamenlijk door de gemeente en ons zijn opgepakt.

In de tussentijd liep de procedure voor het bestemmingsplan waarbij in september 2019 beroep is aangetekend bij de raad van State hetgeen, uiteindelijk in maart 2020, heeft geleid tot vernietiging van de bestemming horeca in het door de gemeenteraad goedgekeurde bestemmingsplan. Op dit moment is horeca dus niet mogelijk.

Om horeca in de toekomst mogelijk te maken dient het bestemmingsplan aangepast te worden en zal hiervoor een nieuwe procedure opgestart moeten worden. Tezamen met de gemeente gaan we onderzoeken hoe horeca in het park mogelijk kan zijn. Hierbij wordt geadviseerd door de gebiedscommissie en dit wordt vastgelegd in een nieuw horecagebiedsplan, hetgeen dan ook als onderdeel wordt opgenomen in een opnieuw op te stellen bestemmingsplan. De locatie van destijds beoogde horeca was gelegen tegenover de Oranjerie aan het zuidzijde van het fietspad en aan het water.

InschrijvenVul het onderstaande formulier in om je in te schrijven voor jouw bouwnummer(s) van voorkeur. Als je je via dit formulier inschrijft, ben je ook ingeschreven voor onze nieuwsbrief en ga je akkoord met jouw gegevensverwerking voor Landgoed De Hoven.

Neem bij vragen contact op met onze makelaars of plan een persoonlijke afspraak in. De makelaars kunnen je ter plekke van de verkoopbrochure en prijslijst voorzien.

Geboortedatum

Indien de door jou opgegeven bouwnummers bezet zijn, wil je dan in aanmerking komen voor beschikbare woningen van hetzelfde type?

Wens je vrijblijvend kosteloos geïnformeerd worden over de verkoopwaarde van je huidige woning?

Wens je een vrijblijvend kosteloos hypotheek oriëntatiegesprek?